Lifestyle
สายไฟโซล่าเซลล์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

สายไฟโซล่าเซลล์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในระบบโซล่าเซลล์ ก็คือ สายไฟโซล่าเซลล์ เพราะการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้จบที่การติดตั้งเท่านั้นนอกจากการติดตั้ง การเลือกสายไฟโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญ สายไฟทั่วไป ไม่สามารถใช้กับสายไฟโซล่าเซลล์ได้ เนื่องจากสายไฟแบบปกตินั้นไม่ได้ถูกเคลือบดีบุก เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ อาจจะเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อกระแสไฟทำให้ลดน้อยลงหรือคืนทุนได้ช้า วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักสายไฟโซล่าเซลล์ให้มากขึ้น สายไฟโซล่าเซลล์มีกี่แบบและแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

สายไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้กันทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 แบบคือสายไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้กับกระแสตรง DC และสายไฟที่ใช้กับกระแสสลับ AC

1.สายไฟที่ใช้กับกระแสตรง DC

สายไฟที่ใช้กับกระแสตรงเป็นสายไฟสำหรับ DC โดยออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะเรียกว่า PV1-F สายไฟทองแดงที่ถูกเคลือบด้วยดีบุก หุ้มฉนวน 2 ชั้นอย่างดี มีคุณสมบัติในการทนต่ออุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส

2.สายไฟที่ใช้กับกระแสสลับ

สายไฟที่ใช้กับกระแสสลับหรือ AC คือ สายไฟที่ใช้กันในบ้านเรือนทั่วไปมีทั้งแบบ THW , VAF , VAF (แบบมีการ์ว = 3 เส้น) ,VCT

  • สาย THW เป็นสายลวดทองแดง เส้นเดียว มีฉนวนพีวีซีหุ้ม 1 ชั้น
  • สาย VAF , VAF (แบบมีการ์ว = 3 เส้น) สายลวดทองแดงที่มี 2 เส้นหรือ 3 เส้นในสายเดียวกัน หุ้มด้วยฉนวน PVC 2 ชั้น
  • สาย VCT  สายลวดทองแดงฝอยเป็นสายอ่อนที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้นและฉนวนชั้นนอก

สิ่งสำคัญในการติดตั้งโซล่าเซลล์และการใช้สายไฟโซล่าเซลล์ คือ ต้องเลือกใช้ขนาดสายไฟและการเชื่อมต่อที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษานานและมีความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ควรนำสาย AC มาใช้แทนสายไฟโซล่าเซลล์ DC ผู้รับเหมาบางเจ้าต้องการลดต้นทุน จึงมีการนำสายไฟ AC มาใช้แทน DC เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งในตอนแรก อาจไม่พบปัญหาอะไร เนื่องจากสายไฟยังใหม่ แต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆ จะเกิดความร้อนความชื้นและเกิดไคลสะสมที่ผิวทองแดงเพราะสายไฟไม่ได้เคลือบผิวด้วยดีบุก ดังนั้น กระแสไฟจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ ไฟน้อยลงทำให้ระยะเวลาในการคืนทุนยาวนานยิ่งขึ้น ในที่สุดแล้วก็ต้องรื้อระบบเดินสายไฟใหม่ ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นอยู่ดี ดังนั้น ต้องเลือกผู้รับเหมาหรือบริษัทที่รับติดตั้งที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสายไฟโซล่าเซลล์ สายไฟโซล่าเซลล์คืออะไร มีกี่แบบและแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร การใช้สายไฟโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมและถูกต้อง ควรทำอย่างไร สิ่งไหนที่ควรทำ และไม่ควรทำ ทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นแนวทางและเป็นความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการจะตั้งระบบโซล่าเซลล์หรือที่ผู้ที่สนใจกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟโซล่าเซลล์อยู่เป็นอย่างมาก